Chương trình “Tái tạo bộ phận sinh dục cho trẻ em không may” – Quỹ Phòng chống thương vong châu Á – 14B Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội, VN.

Địa chỉ : 14B Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội,Việt Nam
Email : chuongtrinhthiennhan@gmail.com
Tel : 01283183814